Металлопрокат, резка в размер в Нижнем Новгороде и Москве

г.Балашиха. Западная промзона, ш.Энтузиастов 4 info@mipnn.ru

Резка в размер
Система скидок
Доставка по России
Цены производителя
Главная » Каталог » Разные стали
Каталог
Скачать прайс-лист

Разные стали - продажа в Москве

Профили
 • 01Х19Н9
 • 01Х23Н28М3Д3Г
 • 01Х24Н35Г7АМ3Д
 • 02Х22Н11Т
 • 03Н18К8М5Т-ВД
 • 03Х13Н8М2СТ
 • 03Х16Н15М3
 • 03Х16Н15М3Б
 • 03Х19
 • 03Х220Н65Г5М4Б3В
 • 03Х23Н28М3Д3Т
 • 03Х25Н14Г2БТ
 • 04Х18Н10
 • 04Х19Н11М3
 • 04Х19Н9С2
 • 05Х19Н9Ф3С2
 • 05Х20Н9ФБС
 • 06Х14(ЭИ241)
 • 06Х15Н60М15
 • 06Х16Н15М3Б-Ш
 • 06Х19Н10М3Т
 • 06Х20Н11М3ТБ
 • 06Х25Н12ТЮ
 • 06ХН28МТ(ЭИ628)
 • 07Х13АГ20
 • 07Х16Н4Б
 • 07Х16Н4БШ
 • 07Х18Н9ТЮ
 • 07Х19Н10Б
 • 07Х20Н10М2ГТ
 • 07Х25Н12Г2Т
 • 07Х25Н13
 • 08КП
 • 08Н50
 • 08НМ(ЭИ569)
 • 08Х11Г22М2НТ
 • 08Х14ГНТ
 • 08Х16Н8М2
 • 08Х17Н14М3
 • 08Х17Н6Т
 • 08Х18Н10М
 • 08Х18Н10Т
 • 08Х18Н10ТН
 • 08Х18Н12Б(ЭИ402)
 • 08Х18Н8Г2Б
 • 08Х19Н10Г2Б
 • 08Х19Н10М3Б
 • 08Х19Н9Ф2С2
 • 08Х20Н9Г7Т
 • 08Х25Н12БТЮ
 • 08Х3Г2СМ
 • 08ХГСМФА
 • 08ХН2Г2СМЮ
 • 08ХН2ГМТА
 • 08ХН2ГМЮ
 • 09А
 • 09Х15Н8Ю
 • 09Х16Н13М3(ЭИ592)
 • 09Х16Н25М6АФ
 • 0Х18Н12Б(ЭИ402)
 • 0Х23Н28М2Т(ЭИ628)
 • 0Х7Н13ГТ
 • 10895
 • 10X16Н25А
 • 10X16Н25АМ6
 • 10НМ(ЭИ569)
 • 10Х11НВМФ
 • 10Х13М(ЭИ515)
 • 10Х13СЮ
 • 10Х17Т
 • 10Х20Н15
 • 10Х2МФБ
 • 10ХН2ГМТ
 • 10ХНФБА
 • 10ХФТ
 • 120Г13
 • 12Х11НМФ
 • 12Х16Н25М6АГ
 • 12Х18Н10ТВД
 • 12Х18Н10ТМ
 • 12Х18Н9-Н
 • 12Х18Н9М
 • 12Х18Н9М2А
 • 12Х22Н6М4Д2Т
 • 12Х2Н4АСШ
 • 12Х2Н4АШ
 • 12Х2Н4ВАШ
 • 12Х2НВФА
 • 12ХН2
 • 12ХН3АСШ
 • 12ХН3АШ
 • 13Х13С2М2
 • 13Х25Т
 • 13Х2МФТ
 • 14НХМ
 • 15ГСТЮЦА
 • 15Х12ВНМФ
 • 15Х18СЮ
 • 15Х28
 • 15Х6СЮ(ЭИ428)
 • 16ХСН-Д-П
 • 16ХСН-Х-П
 • 17Г1С
 • 17Х18Н9
 • 18Х20Н13
 • 18Х2Н4АШ
 • 18Х2Н4ВАСШ
 • 18Х2Н4ВАШ
 • 18Х2Н4МАШ
 • 18ХН2МА
 • 1Х12СЮ
 • 1Х17Н2(ЭИ268)
 • 20ГСТЮЦА
 • 20Х13Н4Г9
 • 20Х13Ш
 • 20Х14
 • 20Х15
 • 20Х23Н13(ЭИ319)
 • 20Х3МВФ
 • 20ХгмТА
 • 20ХГСА
 • 20ХМ
 • 20ХМА
 • 20ХН2М
 • 20ХН4ФА
 • 25Х18Н9С2
 • 25Х1МФ
 • 25Х2М1Ф
 • 2Х17Н2(ЭИ407)
 • 30Х13Н7С2(эи72)
 • 30Х15Н5В3Б3Т
 • 30Х25Н16Г7
 • 31Х19Н9МВБТ(ЭИ572)
 • 36НХТЮ
 • 3Х13Н7С2(эи72)
 • 3Х19Н9МВБТ(ЭИ572)
 • 40Х10С2М(ЭИ107)
 • 40ХН2СВА
 • 42Н
 • 42НА-ВИ
 • 42Х25Н35Г6Б2Р
 • 45Г17Ю3
 • 45Х14Н14СВ2М(ЭИ240)
 • 47НД
 • 47НХР
 • 4Х10С2М(ЭИ107)
 • 4Х15Н7Г7Ф2МС
 • 4Х2В5МФ
 • 52Н-ВИ
 • 58Н-ВИ
 • 70Г14Н3
 • 80Х20НС
 • 85Г13
 • 8ХВФ2-ШД
 • 9Х13Н6ЛК4-ВИ
 • НИМО-28
 • СВ-07Х16Н6
 • СВ-07Х18Н9ТЮ
 • СВ-08Х19Н10Г2Б
 • СВ-08Х21Н10Г6
 • СВ-12Х11НМФ
 • СВ-20Х3МВФ
 • СВ-35Г17Ю5
 • СВ-ХН77ЮР
 • У16(ЭИ336)
 • Х05Ф
 • Х18СЮ(ЭИ484)
 • Х23Н13(ЭИ319)
 • Х25Н20С2(ЭИ283)
 • Х28(ЭИ349)
 • Х6СЮ(ЭИ428)
 • ХН20ЮС
 • ХН28ВМАБВД (ЭП126ВД)
 • ХН28ВМАБВД(ЭП126ВД)
 • ХН30ВМТ (ВЖ102)
 • ХН35ВТЮ
 • ХН38ВБ
 • ХН38ВТ
 • ХН38ВТВД (ЭИ703ВД)
 • ХН38ВТМ (ЭИ703)
 • ХН40МТЮБФР
 • ХН43МГБВИ (ЭП941ВИ)
 • ХН45МВТЮБРВД (ЭП718ВД)
 • ХН45МВТЮБРИД (ЭП718ИД)
 • ХН45Ю (ЭП747)
 • ХН50ВМТЮБ (ЭП648)
 • ХН50ВМТЮБВИ (ЭП648ВИ)
 • ХН50ВМТЮБКИД (ЭП969ИД)
 • ХН50МВКТЮИД (ЭП99ИД)
 • ХН50МВКТЮР (ЭП99ИД)
 • ХН50МВКТЮРИД (ЭП99ИД)
 • ХН55МБЮВД (ЭП666ВД)
 • ХН56ВМТЮБ (ЭП199)
 • ХН57МТВЮВД (ЭП590)
 • ХН60ВМТЮР
 • ХН60КМЮБВТВИ (ЭП961ВИ)
 • ХН60КМЮБВТФ (ЭП962)
 • ХН60Ю
 • ХН62ВМЮТ (ЭП708)
 • ХН62ВМЮТВД (ЭП708ВД)
 • ХН64КБМЮВФ-ВИ
 • ХН65ВБ
 • ХН65ВМБЮ (ЭП914)
 • ХН65ВМТЮ (ЭИ893)
 • ХН67МВТЮ (ЭП202, ЭИ445Р)
 • ХН67МВТЮВД (ЭП202ВД)
 • ХН68ВМТЮК (ЭП693)
 • ХН68ВМТЮКВД (ЭП693ВД)
 • ХН70(ЭИ442)
 • ХН70ВМТЮФ
 • ХН70ВМЮТ
 • ХН73МБТЮ
 • ХН73МБТЮВД (ЭИ698ВД)
 • ХН75ТБЮ
 • ХН80Т1БЮ
 • ХН80ТБЮ
 • ХН85МЮ (ЭП797)
 • ШХ15Ф-Ш
 • Калькулятор металлопроката

  Сделать заказ прямо сейчас

  Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течении 1 дня
  с момента ее подачи


  Политика конфиденциальности.
  Обратная связь

  Политика конфиденциальности.